Policies

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनामुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
दीनदयाल रसोई योजना

 

 

 

 

मेधावी छात्र योजना
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
पोषण आहार योजना
राज्य बीमारी सहायता निधि
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना
नल जल योजना
नंदीशाला योजना
किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना
सी.एम हेल्पलाइन
तीर्थ दर्शन योजना
राज्य बाल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम
म.प्र.मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
लाडली लक्ष्मी योजना
दीनदयाल चलित अस्पताल
दीनदयाल चलित अस्पताल
नर्मदा घाटी विकास परियोजना
स्मार्ट फ़ोन वितरण योजना

मध्यप्रदेश मेट्रो रेल प्रोजेक्ट